Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu.

piątek, 27 gru 2019 13:25
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę XVI sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.
Czytaj całość