Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia równe i powyżej 130 000,00 zł

wtorek, 4 maj 2021 12:48
Gmina Orzysz informuje, że stroną internetową prowadzonych postępowań równych lub przekraczających 130 000 złotych jest:

https://miniportal.uzp.gov.pl/