Urząd Miejski w Orzyszu

Przetarg nieograniczony - dzierżawa Plaży Miejskiej w Orzyszu

czwartek, 27 kwi 2017 15:15
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłaszam pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem ogólnodostępnej plaży, miejsca wyznaczonego do kąpieli, działalność rekreacyjno-wypoczynkową, usługową oraz urządzeniem pola biwakowego.
Czytaj całość

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 265/1, Nowe Guty

czwartek, 20 kwi 2017 11:40
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem ogólnodostępnej plaży, działalnością rekreacyjno – wypoczynkową oraz usługową.
Czytaj całość

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 241/2, Nowe Guty

czwartek, 20 kwi 2017 11:34
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele związane z działalnością rekreacyjno – wypoczynkową oraz usługową.
Czytaj całość

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 192/2, Nowe Guty

czwartek, 20 kwi 2017 11:28
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem ogólnodostępnej plaży, działalnością rekreacyjno – wypoczynkową oraz usługową.
Czytaj całość

Wykaz - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

wtorek, 18 kwi 2017 10:39
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 152/51.
Czytaj całość

WYKAZ - sprzedaż budynków garażowych na rzecz najemców

środa, 12 kwi 2017 16:02
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz dwóch budynków garażowych położonych na działkach o nr geod. 258/5 i 258/6 wraz z udziałem w działce stanowiącej dojazd o nr geod. 258/7 przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dzierżawcy w drodze bezprzetargowej.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Wojska Polskiego 44

wtorek, 4 kwi 2017 07:51
Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 6 w budynku wielorodzinnym nr 44 w Orzyszu, przy ul. Wojska Polskiego jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 3140/28411 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 317/60 o powierzchni 348 m2.
Czytaj całość

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

środa, 1 lut 2017 12:28
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy z przeznaczeniem na cel publiczny tj. prowadzenie ośrodka wychowawczo – szkoleniowego dla młodzieży i dorosłych o charakterze proobronnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym.
Czytaj całość