Urząd Miejski w Orzyszu

Wykaz - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej

wtorek, 13 mar 2018 13:22
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy na polepszenie warunków nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 370.
Czytaj całość

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

środa, 28 lut 2018 08:32
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz.121) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 - ciu lat z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem działalności usługowej, rekreacyjno – wypoczynkowej oraz na cele związane z prowadzeniem obozowiska i pola namiotowego.
Czytaj całość

Przetarg ustny nieograniczony - dzierżawa Plaży Miejskiej w Orzyszu

wtorek, 27 lut 2018 11:41
Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu.
Czytaj całość

WYKAZ - sprzedaż budynków garażowych na rzecz najemców

wtorek, 4 lip 2017 09:43
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz budynku garażowego położonego na działce o nr geod. 258/1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej.
Czytaj całość

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

środa, 1 lut 2017 12:28
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem art. 37 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy z przeznaczeniem na cel publiczny tj. prowadzenie ośrodka wychowawczo – szkoleniowego dla młodzieży i dorosłych o charakterze proobronnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym.
Czytaj całość